SHA-dagene arrangert

Denne uken er «SHA-dagene» arrangert for første gang. Aktørene i byggenæringen har diskutert hvordan god planlegging og prosjektering kan bidra til trygge arbeidsplasser.

Les mer på Arbeidstilsynet.no