Selvkjørende Volvo-dumper

Førerne av dumperen og gravemaskinen sitter i en kommandovogn i sikkert område noen hundre meter unna maskinene og både graver ut og kjører bort masse ved hjelp av fjernstyring.

Autonome dumpere

Maskinleverandørene, blant annet Volvo, er nå inne i en intens utvikling av selvkjørende anleggsmaskiner. Volvo har kommet langt i testingen av blant annet autonome dumpere, men ingen vil foreløpig si når slike maskiner blir handelsvare.

Les mer om førerløse dumpere på at.no

Kommentar fra LSI. Autonome maskiner, kraner og trucker vil gjøre det nødvendig å revidere regelverk for krav til sikkerhetsopplæring av førere på maskiner.