PTIL Opplæringsplaner

Petroleumstilsynet (Ptil) har oppdatert opplæringsplanene for kran og løft i petroleumsvirksomhet.

For enkelte typer arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert virksomhet. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskriften, har opplæring fra sertifisert virksomhet.

Fra 15.1.2022 vil Forskrift om utførelse av Arbeid §§ 10-1, 10-2 og 10-3 gjelde for alle som jobber med petroleumsvirksomhet.

Ptil har gjennom Samarbeidsrådet for petroleum, utarbeidet opplæringsplaner for sertifisert opplæring av offshorekranførere. Vi har også utarbeidet flere opplæringsplaner for dokumentert sikkerhetsopplæring, ref. kravene i §10-2 krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Offshorekraner

Vi har bedt Arbeidstilsynet om å tilføye offshorekraner, gruppe G5, inn under §10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet.

Overgangsordning for gamle opplæringsplaner

Det vil være en overgangsordning for sertifisert opplæring av kranførere innen bruk av offshorekran på seks måneder etter gamle opplæringsplaner. Allerede gitt opplæring for kranførere med kompetansebevis etter gammel ordning, vil fortsatt være gyldig når krav til treårig oppdatering vedlikeholdes. 

NYE OPPLÆRINGSPLANER

Trykk på pdf-ikonene på bildet for å se alle opplæringsplaner tilhørende PTIL sin moduloversikt. 

Modul 2-3

Modul P-2.1 - G20

Modul P-3.1-G5

Modul P-4.1-G5

Modul P-4.1.1-G5

Modul P-4.2-G20

Modul P-4.4

Modul P-3.3-G7 Vinsj

Modul P-2.1-G20

Modul P-2.4

Modul P-2.5

Modul P-2.6

Modul P-2.7 

Modul P-2.13

Modul P-3.13

Modul P-4.13 - PX

Modul P-3-1-1 G5

Modul P-4-1-2 - G5Lp

Modul P-4-1-3 G5

Skroll til toppen