Rull over bildet for å zoome inn

Bok 1. Sikker bruk av løfteredskap

493,00 kr

Utgave 11 – 2023. Boka er spesielt tilpasset innholdet i opplæringsplanene for sertifisert sikkerhetsopplæring. Fellesmodul 1.1 og løfteredskap modul 2.3, til sammen 24 timer. (Antall i esken: 12 stk)

Fagkategori: ,
SKU: 110
ISBN: 978-82-92772-45-4
Sikker bruk av løfteredskap dekker regelverk for løfteutstyr brukt på land, sjø og innen petroleum, oppdatert april 2023. Boka har utdrag fra Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, og 6 andre forskrifter relatert til løfteutstyr.Regelverk om krav til bygging og bruk av stillas er tatt med i boka. Et eget kapittel omhandler HMS, risikovurdering og årsak til ulykker.Boka har også utdrag fra siste versjoner av NORSOK standardene om løfteutstyr R-002, R-003N og R-005N, og Sjøfartsdirektoratets forskrifter om kran og løft og laste- og losseinnretninger på skip. Alt aktuelt løfteredskap er beskrevet ved oppbygging, dokumentasjon, merking, sikker bruk, vedlikehold, kontroll og kasseringsregler.
Boka er på 384 sider og inneholder 1150 fargebilder og illustrasjoner. INNHOLD:
 1. Arbeidsutstyr, kraner, trucker og maskiner
 2. Arbeidsområder og krav til personell
 3. HMS, ulykker og ansvar
 4. Lover – Forskrifter – Standarder
 5. Definisjoner, ord og uttrykk
 6. Anhuking, tyngdepunkt, arbeidsvinkler og løftetabeller
 7. Fiberstropper
 8. Kjettingredskap
 9. Ståltaustropper
 10. Ståltau til vinsj
 11. Endefester
 12. Sjakler
 13. Øyebolter / øyemuttere / løfteører
 14. Andre løfteredskap / arbeidsutstyr
 15. Last med løftepunkter
 16. Håndtaljer og innfesting
 17. Ytre miljø
 18. Farlig gods
 19. Personbefordring
 20. Styring av last
 21. Signaler og tegn
 22. Sikkerhetsregler for løfteoperasjoner
 23. Krav om forsikring
Kranførere, anhuker/signalgiver, dekkspersonell, riggere og kontrollører av løfteredskap.