Rull over bildet for å zoome inn

Bok 8 – Säkra lyft och lasthantering

Utgåva 6 2018. Säkra lyft och lasthanter­ing har 360 sidor, 25 kapitel och 16 övningsupp­gifter med totalt 100 flervalsfr­ågor. Läroboken är utarbetad för att användas vid dokumenter­ad utbildning av personal enligt krav i AFS om Användning av lyftanordn­ingar och lyftredska­p. Faktainneh­ållet behandlar säkerheten vid användning och kontroll av lyftredska­p och traverskra­nar i olika arbetssitu­ationer inom…

Fagkategori: