Nytt krav om elektroniske oversiktslister fra 1. juli

Fra 1. juli gjelder et nytt krav om at oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser skal føres elektronisk. Oversiktslisten skal også inneholde HMS-kortnummeret for alle som arbeider på bygge- eller anleggsplassen.

Kravet om oversiktslister er gitt i byggherreforskriften § 15.

Fra 1. juli 2017 skal disse listene føres elektronisk og være tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen. Endringen er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.