Må betale 1,8 millioner for kranvelt

Glencore Nikkelverk i Kristiansand og et forsikringsselskap må betale til sammen 1,8 millioner kroner i erstatning for en kran, som knakk under arbeid i 2011.

Kristiansand tingrett legger til grunn at vekten på det som skulle løftes ble feilberegnet.

Les rettsavgjørelsen på www.nrk.no