Ledelse og kommunikasjon – HMS

Ledelse og kommunikasjon

Tydelig kommunikasjon og synlighet er et viktig ansvar for ledelsen i petroleumsnæringen i forhold til sikkerhet.

Det som blir sagt, er ikke alltid at det samme som blir hørt.
 Se video fra Topplederkonferansen 2016 om utfordringer i Petroleumsnæringen på www.ptil.no