LSI Fagportal HAVTIL

Aktuelt fra Havindustritilsynet

Oppdaterte opplæringsplaner

Havindustritilsynet (Havtil) har oppdatert opplæringsplanene for kran og løft i petroleumsvirksomhet. For enkelte typer arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert virksomhet. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskriften, har opplæring fra sertifisert virksomhet.
Fra 15.1.2022 vil Forskrift om utførelse av Arbeid §§ 10-1, 10-2 og 10-3 gjelde for alle som jobber med petroleumsvirksomhet.
Ptil har gjennom Samarbeidsrådet for petroleum, utarbeidet opplæringsplaner for sertifisert opplæring av offshorekranførere. Vi har også utarbeidet flere opplæringsplaner for dokumentert sikkerhetsopplæring, ref. kravene i §10-2 krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Offshorekran


1. april 2022 oppdaterte Arbeidstilsynet forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 med å tilføye offshorekran. Dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet vil fra denne datoen være gjeldene med en overgangsordning til 1. juli 2022.

Overgangsordning for gamle opplæringsplaner

Det vil være en overgangsordning for sertifisert opplæring av kranførere innen bruk av offshorekran på seks måneder etter gamle opplæringsplaner. Allerede gitt opplæring for kranførere med kompetansebevis etter gammel ordning, vil fortsatt være gyldig når krav til treårig oppdatering vedlikeholdes.