Dokumentasjonskrav

Er den store mengden dokumentasjon i næringen en sikkerhetsrisiko? Petroleumstilsynet inviterer til temadag om næringens dokumentasjonskrav.

Les mer på Petroleumstilsynet