Viktige nyheter

Dokumentasjonskrav i Petroleumsnæringen

Torsdag 12. november arrangerte Ptil temadag om næringens dokumentasjonskrav, hvor det blant annet ble stilt spørsmål ved om den store mengden dokumentasjon i næringen er en sikkerhetsrisiko. Les mer på Petroleumstilsynet

Skroll til toppen