Teknisk

Høring – Forskrift om endring av forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

Sjøfartsdirektoratet har revidert og oppdatert forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover, og sender med dette forslaget på

Høring – Forskrift om endring av forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover Les mer »

Skroll til toppen