Nyheter

Årets sikre faglærer

Bygg-og anleggsbransjen i Danmark ønsker å sette pris på sikkerhet i undervisningen i BA-fagene, og stimulerer til dette ved en konkurranse om Årets sikre faglærer. Les mer på Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Ny EU-publikasjon om uhell grunnet aldring i industrianlegg

Som en del av erfaringsoverføringen mellom EU- og EØS-land har EUs Major Accidents Hazard Bureau (MAHB) nylig utgitt en ny publikasjon som tar for seg uhell forårsaket av aldring i industrianlegg. Les mer på Arbeidstilsynet.no

Lanserer ny fallsikring

Combisafe har nå lansert «SkyReach Anchor», et allsidig, overliggende fallsikringssystem som sikrer bygningsarbeidere mot fall fra høyder – den største årsaken til dødsfall i industrien.   Les mer på Byggmesteren Les mer på Byggfakta

ID-kort blir til HMS-kort

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort, slik at navnet blir mer knyttet til kortets formål. Endringen trer i kraft straks, men får …

ID-kort blir til HMS-kort Les mer »

Endringer i Arbeidsmiljøloven

Endringene som trer i kraft 1. juli gjelder midlertidige ansettelser, arbeidstid, aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, straff og kollektiv søksmålsrett. Les om endringen på www.regjeringen.no Les mer på www.arbeidstilsynet.no

Verneombudets oppgaver

Finn det du trenger av opplysninger og informasjon om verneombudsrollen på Arbeidstilsynets hjemmeside. Les om Verneombudets oppgaver og roller på Arbeidstilsynet.no    

Regelverk om Løfteanordninger i Sverige

Regelverk og bestemmelser for bruk og kontroll i Sverige finnes på Swedacs webside under Lyftanordningar. Se regelhenvisninger på Swedac.se

Skroll til toppen