Forskrifter / Tilsyn

SHA-dagene arrangert

Denne uken er «SHA-dagene» arrangert for første gang. Aktørene i byggenæringen har diskutert hvordan god planlegging og prosjektering kan bidra til trygge arbeidsplasser. Les mer på Arbeidstilsynet.no

SHA-dagene arrangert Les mer »

ID-kort blir til HMS-kort

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort, slik at navnet blir mer knyttet til kortets formål. Endringen trer i kraft straks, men får

ID-kort blir til HMS-kort Les mer »

Skroll til toppen