Forskrifter / Tilsyn

SHA-dagene arrangert

Denne uken er «SHA-dagene» arrangert for første gang. Aktørene i byggenæringen har diskutert hvordan god planlegging og prosjektering kan bidra til trygge arbeidsplasser. Les mer på Arbeidstilsynet.no

Avsluttet høring om Arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet sendte ut høringsbrev 19. mai 2015 – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, med høringsfrist 4. september 2015. Høringsdokumenter og kommentarer til endringer i Arbeidsmiljøforskriftene kan leses på Arbeidstilsynet.no

Ny EU-publikasjon om uhell grunnet aldring i industrianlegg

Som en del av erfaringsoverføringen mellom EU- og EØS-land har EUs Major Accidents Hazard Bureau (MAHB) nylig utgitt en ny publikasjon som tar for seg uhell forårsaket av aldring i industrianlegg. Les mer på Arbeidstilsynet.no

ID-kort blir til HMS-kort

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort, slik at navnet blir mer knyttet til kortets formål. Endringen trer i kraft straks, men får …

ID-kort blir til HMS-kort Les mer »

Endringer i Arbeidsmiljøloven

Endringene som trer i kraft 1. juli gjelder midlertidige ansettelser, arbeidstid, aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, straff og kollektiv søksmålsrett. Les om endringen på www.regjeringen.no Les mer på www.arbeidstilsynet.no

Verneombudets oppgaver

Finn det du trenger av opplysninger og informasjon om verneombudsrollen på Arbeidstilsynets hjemmeside. Les om Verneombudets oppgaver og roller på Arbeidstilsynet.no    

Skroll til toppen