Forskrifter / Tilsyn

Tilsynspraksis ved vurdering av fagbrev, yrkesbevis

Det er blitt reist spørsmål om Arbeidstilsynet godtar fagbrev, yrkesbevis og gulbøker utstedt før 1.1. 2001 som dokumentasjon på sertifisert sikkerhetsopplæring for ulike maskinkategorier. Les nyheten på Arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet i Danmark vant sak i EU-Domstolen

«Multimaskin» EU-Domstolen har givet Arbejdstilsynet og EU-Kommissionen medhold i, at en farlig multifunktionsmaskine ikke må markedsføres i EU-landene. Det er første gang, at et dansk markedsføringsforbud er blevet prøvet ved EU-Domstolen. Les nyheten på Arbejdstilsynet.dk

Arbeidstilsynet i Danmark har godt omdømme

Arbejdstilsynet ligger på en 8. plads ud af 40 offentlige organisationer og ministerier i Danmark, hvis omdømme er blevet bedømt af lidt over 9.000 danskere. Les mer på Arbejdstilsynet.dk

Arbeidstilsynet får kritikk i omfattende evaluering

Arbeidstilsynet flyttet fra Oslo til Trondheim for ti år siden, men mistet så å si all kompetanse i prosessen, fastslår en kritisk rapport. Les mer på Bygg.no Les også på Adressa.no

Dokumentasjonskrav i Petroleumsnæringen

Torsdag 12. november arrangerte Ptil temadag om næringens dokumentasjonskrav, hvor det blant annet ble stilt spørsmål ved om den store mengden dokumentasjon i næringen er en sikkerhetsrisiko. Les mer på Petroleumstilsynet

SHA-dagene arrangert

Denne uken er «SHA-dagene» arrangert for første gang. Aktørene i byggenæringen har diskutert hvordan god planlegging og prosjektering kan bidra til trygge arbeidsplasser. Les mer på Arbeidstilsynet.no

Avsluttet høring om Arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet sendte ut høringsbrev 19. mai 2015 – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, med høringsfrist 4. september 2015. Høringsdokumenter og kommentarer til endringer i Arbeidsmiljøforskriftene kan leses på Arbeidstilsynet.no

Ny EU-publikasjon om uhell grunnet aldring i industrianlegg

Som en del av erfaringsoverføringen mellom EU- og EØS-land har EUs Major Accidents Hazard Bureau (MAHB) nylig utgitt en ny publikasjon som tar for seg uhell forårsaket av aldring i industrianlegg. Les mer på Arbeidstilsynet.no

Scroll to Top