Forskrifter / Tilsyn

Nye regler for verneutstyr

EU har vedtatt nye regler for personlig verne­utstyr. Forslaget til PVU-forordning har som formål å sikre et bedre beskyttelsesnivå for brukere av PVU, sikre markedsdeltakerne (dvs. produsent, representant, importør og distributør) like konkurransevilkår på det

Nye regler for verneutstyr Les mer »

Skroll til toppen