Arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet mot Mikkelsen kran og transport

Arbeidstilsynet truet med tvangsmulkt etter kranvelt – nå har de avsluttet saken

Tilsyn ferdig: Ingen personer til skade da kranen på rundt 60 tonn veltet på en byggeplass i november. Arbeidstilsynet avsluttet tilsynet i juni og lukket alle påleggene som de ga til virksomheten.
Tilsyn ferdig: Ingen personer til skade da kranen på rundt 60 tonn veltet på en byggeplass i november. Arbeidstilsynet avsluttet tilsynet i juni og lukket alle påleggene som de ga til virksomheten. Foto: Pia Vinningland

Arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet mot Mikkelsen kran og transport.

SANDE: Det bekrefter tilsynsleder Runar Hauge ved Arbeidstilsynet i Buskerud.

12. november 2019 ble Sørøst politidistrikt varslet om at en 60 tonn tung mobilkran veltet på en byggeplass ved Nordre Jarlsberg Brygge 12. november 2019.

Ingen personer ble skadet, men kranen traff to varebiler og en lastebil på stedet.

Det er Mikkelsen Kran og Transport som eier kranen.

I etterkant av hendelsen ble Arbeidstilsynet koblet på. Etter å ha gjort undersøkelser av ulykken, mente de blant annet at virksomheten ikke har «tilfredsstillende rutine for maskinspesifikk opplæring som sikrer at arbeidstakere har nødvendig kompetanse» – og at det var den bakenforliggende årsaken til ulykken.

Det var Bent Mikkelsen, bosatt i Kongsberg og eier av firmaet, uenig i. Den 27. mai sa han til Laagendalsposten at han mener bedriften ikke har gjort noe galt og at kranveltet skyldes at sjåføren gjorde en tabbe og ikke hadde noe med den dokumenterte opplæringen å gjøre.

Men Arbeidstilsynet var per mai fortsatt ikke fornøyde med dokumentasjonen på dette, og varslet i brev 18. mai at det kunne bli aktuelt med tvangsmulkt på 1.500 kroner per virkedag, dersom ikke dette var i orden innen 10. juni.

Det de først og fremst ønsket var dokumentasjon på «maskinspesifikk» opplæring, og en plan for hvordan slik opplæring skal gis til nyansatte i fremtiden.

Dette er sendt inn og 16. juni avsluttet Arbeidstilsynet tilsynet.

– Vi ga Mikkelsen Kran og Transport fire påleggspunkter, og de har oppfylt disse, sier Hauge til Drammens Tidende.

Påleggspunktene gikk på: valg av verneombud, HMS-arbeid, systematisk helse, miljø og sikkerhet, bruk av arbeidsutstyr og utstyrsspesifikk opplæring, samt opplæring til verneombud.

I den avsluttende rapporten skriver Arbeidstilsynet at de har lest og gått gjennom dokumentasjonen som er sendt inn, og at alle påleggene nå er lukket.

Les artikkelen i dt.no

LES OGSÅ: