29 arbeidsskadedødsfall i 2019

Publisert 03.02.2020

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Fire næringer peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall

De fire næringene som tradisjonelt sett peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall, er de som også i 2019 har registrert flest dødsfall. Samlet utgjør arbeidsskadedødsfallene i disse næringene 76 prosent av det totale antallet.

  • Bygge- og anleggsvirksomhet: ni dødsfall
  • Transport og lagring: fem dødsfall
  • Jordbruk, skogbruk og fiske: fem dødsfall
  • Industri: tre dødsfall
I 2019 var det 2 arbeidsskadedødsfall med utenlandske arbeidere, som er en betydelig nedgang fra tidligere år med bl.a. 2015 hvor 11 utenlandske arbeidere omkom på jobb i Norge.
KLIKK her og les rapport fra Arbeidstilsynet.