HMS i havbruk – risikostyring i ulike produksjonsformer

HMS i havbruk – risikostyring i ulike produksjonsformer

HMS i havbruk skal etablere kunnskap og tiltak for sikre operasjoner og helsefremmede arbeidsplasser i havbruksnæringen.

Les HMS undersøkelsen i havbruk 2023

​Ansatte i havbruk har det mest risikoutsatte yrket i Norge etter fiskeri. Ambisjoner om vekst og fremvekst av nye produksjonsformer forutsetter at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) tillegges stor vekt, både hos selskapene, leverandører og myndigheter. Hensiktsmessige tiltak krever kunnskap om hvilke utfordringer som peker seg ut i de ulike produksjonsformene.

Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget gir innsikt i årsaker til fravær og frafall, samt teknologiske og organisatoriske forhold som påvirker HMS på tradisjonelle merdanlegg og servicefartøy. Forskning som er gjort omfatter også eksponerte lokaliteter som bruker tradisjonelle merdanlegg. Men havbruksteknologi er i rask utvikling, og fremveksten av nye produksjonsformer innebærer særskilte operasjoner og nye typer risiko som må håndteres.

Det finnes ingen bred evaluering av risiko for ansatte i ulike produksjonsformer. Det er behov for oppdatert kunnskap om HMS-status for de tradisjonelle merdbaserte anleggene, og ny kunnskap om nye typer anlegg og produksjonsformer, både sjøbaserte og landbaserte. 

Les hele nyhetsmeldingen fra SINTEF her

Skroll til toppen