Slik jobber Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Publisert 27.09.2023
Inspektør i bilverksted

En av våre ansatte fotografert i et bilverksted. Foto/rettigheter: Arbeidstilsynet

Dette er vår oppgave

Arbeidstilsynet skal bidra til et godt og trygt arbeidsliv i Norge der arbeidsgivere følger arbeidsmiljøloven, forskriftene i arbeidsmiljøregelverket og andre lover knyttet til arbeidslivet.

Vi jobber på ulike måter for et bedre arbeidsmiljø i Norge. I dette arbeidet bruker vi forskjellige virkemidler, og det viktigste virkemiddelet vårt er tilsyn. I tilsyn kontrollerer vi om virksomhetene følger arbeidsmiljøregelverket.

Andre virkemidler er ulike former for veiledning og samarbeid, for eksempel med partene i arbeidslivet, bransjeorganisasjoner og andre myndigheter.

Les mer om Arbeidstilsynet her: 

Skroll til toppen