Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder årlig

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

Arbeidsmiljøet…
  • er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger
  • påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet

Se video om HMS og mer informasjon HER på www.arbeidsmiljoportalen.no

Lær mer om sikkerhet og arbeidsmiljø i våre E-læringskurs

 

 

Skroll til toppen