Full gjennomgang av Arbeidstilsynets regelverk

Stortinget instruerer regjeringen: Full gjennomgang av Arbeidstilsynets regelverk

Et enstemmig flertall på Stortinget ber arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) om en storrengjøring i Arbeidstilsynet etter Aftenposten-avsløringer.

I et brev til Stortinget varsler arbeidsminister Marte Mjøs Persen flere grep for å styrke Arbeidstilsynet.
  • Journalist
  • Journalist

Aftenposten har i en serie artikler rettet søkelyset mot Arbeidstilsynets regelverk.

I dag er det slik at Arbeidstilsynet står fritt til å bestemme om lovbrudd skal straffes.

Aftenposten har dokumentert hvordan det kan arte seg i praksis: Arbeidstilsynet satte strek over gebyrer for 800.000 kroner til Norges største hyttefirma. Dette til tross for at gebyrene gjaldt gjentatte brudd på sikkerhetsbestemmelsene, og ansatte som jobbet under livsfarlige forhold.

I fjor høst var statsråd Marte Mjøs Persen avventende til å gjøre noe med regelverket.

Men tirsdag har et flertall på Stortinget enstemmig bestemt at statsråden skal gjennomgå Arbeidstilsynets regler om både tilsyn, informasjonstilgang og sanksjonsmuligheter.

I arbeidskomiteens innstilling heter det at Regjeringen må «gjennomgå og vurdere Arbeidstilsynets hjemler for tilsyn, informasjonstilgang og sanksjonsmuligheter etter arbeidsmiljøloven».

Saken har ennå ikke vært behandlet av Stortinget i plenum, men tirsdag landet en enstemmig arbeidskomite på dette.

Les hele artikkelen i www.aftenposten.no

Skroll til toppen