Les innspillene til Arbeidstilsynet om forslag til retningslinjer om fjernundervisning

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til reviderte opplæringsplaner og retningslinjer for fjernundervisning for teoriopplæring i Modul 2.* innen sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidstilsynets frist for å komme med innspill var satt til 15. januar, alle kommentarene som er kommet inn er nå tilgjengelig fra Arbeidstilsynets nettside.

Klikk her, eller på illustrasjonen/linken under for tilgang til Arbeidstilsynets Notat og innspill fra selskaper.

 

Skroll til toppen