Nettmøte: Tilsyn i bygg- og anleggsbransjen 2022, våre funn og erfaringer

arbeidstilsynet.no/webinar

Bygg og anleggsbransjen er blant de mest utsatte bransjene for sykdom og ulykker forårsaket av arbeidet. Arbeidstilsynet jobber for å bedre det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet hos virksomhetene, og gjennomfører en stor andel tilsyn innen bransjen. Et prioritert område i 2022 er forebygging av muskel- og skjelettplager.

Vi inviterer til dette femte nettmøtet i en serie som vi håper skal gi deg kunnskap, verktøy og tiltak for å forebygge sykefravær i egen virksomhet.  

Når:16. november, kl. 13.00–13.40
Hvor: Digitalt 

Meld deg på nettmøte her

Skroll til toppen