Høring-Endring av læreplan for VG3 Kran-og løfteoperasjonsfaget

Udanningsdirektoratet har 7. februar sendt ut høring om unntak fra gjeldende alderskrav for førerkort for lærlinger i Kran- og løfteoperasjonsfaget, og deling av kompetansemål.

Foto www.Lsi-bok.no

FØRERKORT

Lærlinger som har inngått lærekontrakt med godkjent lærebedrift og bestått førerprøve i klasse B, kan fra fylte 18 år avlegge førerprøve i klasse C.

Etter bestått førerprøve i klasse C kan lærlingen få utstedt førerkort i klasse C1, som gir førerrett til å føre mobilkran med ubegrenset totalvekt under oppdrag for godkjent lærebedrift.

Førerkort i klasse C kan utstedes ved fylte 21 år.

KOMPETANSEMÅL

Utdanningsdirektoratet foreslår også å dele kompetansemålet; «betjene mobilkran over 10 T og en annen hovedkran (tårnkran, portal- og sving kran, offshorekran eller lastebilkran fra og med 80 Tm) i henhold til gjeldende regelverk» til to kompetansemål med følgende formuleringer:

1.»betjene mobilkran over 10 tonn etter gjeldende regelverk og føre mobilkran på vei der virksomhetens produksjon avhenger av forflytning»

2. «betjene enten tårnkran, portal- og sving kran, offshorekran eller lastebilkran fra og med 80 tonnmeter i henhold til gjeldende regelverk»

Høringsfrist er 21. mars 2022

Les hele høringsdokumentet og innkomne svar på høringen her:

 

Skroll til toppen