Revidert utgave 7- 2022 av Sikker bruk av traverskraner

Vår populære lærebok om traverskraner er nå solgt i 30 000 eksemplarer.

I nyrevidert utgave 7  har vi tatt med bl.a. alle endringer i regelverk pr. 1. januar 2022, i tillegg til nye bilder og brukerteknisk informasjon om traverskraner.

Boka har 12 kapitler192 sider.

NB! I oppgradert instruktørmateriell finner du en komplett PDF av boka med markeringer av alle endringer i forhold til forrige utgave.

Bestill bok og oppdatert instruktørmateriell på Materiellportalen.no 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen