For enkelte typer arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert virksomhet. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskriften, har opplæring fra sertifisert virksomhet.

Fra 1.1.2022 vil Forskrift om utførelse av Arbeid §§ 10-1, 10-2 og 10-3 gjelde for alle som jobber med petroleumsvirksomhet.

Ptil har gjennom Samarbeidsrådet for petroleum, utarbeidet opplæringsplaner for sertifisert opplæring av offshorekranførere. Vi har også utarbeidet flere opplæringsplaner for dokumentert sikkerhetsopplæring, ref. kravene i §10-2 krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Offshorekraner

Vi har bedt Arbeidstilsynet om å tilføye offshorekraner, gruppe G5, inn under §10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet.

  • (Kommentar fra LSI: §10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid er pr. 01.01.2022 ikke blitt utvidet med G5 offshorekraner, men i følge informasjon fra Petroleumstilsynet vil en forskriftsendring av §10-3 bli gjennomført i løpet av april/mai 2022)

Overgangsordning for gamle opplæringsplaner

Det vil være en overgangsordning for sertifisert opplæring av kranførere innen bruk av offshorekran på seks måneder etter gamle opplæringsplaner. Allerede gitt opplæring for kranførere med kompetansebevis etter gammel ordning, vil fortsatt være gyldig når krav til treårig oppdatering vedlikeholdes.

  • Her er oversikt over alle nye opplæringsplaner for sertifisert- og dokumentert sikkerhetsopplæring som kan lastes ned fra nyhetsmeldingen ..HER