Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2021

Ulykker med kran– omtales spesielt i den omfattende rapporten på 71 sider.

Illustrasjon www.Lsi-bok.no

Pkt. 4.5 Kran er involvert i 20 av de 174 ulykkene i utvalget der maskin er involvert. Av disse var 5 dødsulykker,
og 15 var ulykker med ikke-dødelige skader. I ulykkene omkom 5 personer, og 13 ble skadd.

I to ulykker var det ingen som ble fysisk skadd, men skadepotensialet var stort.

4.5.2 Arbeidsoperasjon og ulykkestype
Arbeidsoperasjon
Åtte ulykker skjedde ved montering av bygningselement. Demontering/riving av bygningselement er
registrert i tre ulykker. Lasting/lossing er registrert i sju ulykker.

To ulykker er registrert under annet (én ulykke ved montering av tårnkran og én ulykke med motstridende forklaringer på
hendelsesforløpet).

Mobilkran var involvert i åtte ulykker, lastebilkran/kranbil var involvert i fem ulykker, traverskraner i
to ulykker, tårnkran i én ulykke, og i fire ulykker var krantypen ukjent.

I to kranulykker var det, som nevnt, ingen som ble fysisk skadd. I én ulykke veltet en mobilkran under
arbeid med montering av tårnkran, og i én ulykke brakk bommen på kranen, og lasten falt ned.

Organisatoriske faktorer
Vi fant at én eller flere organisatoriske faktorer var bakenforliggende årsak(er) til 13 ulykker (65 prosent).

De hyppigste registrerte årsakene var mangler knyttet til
kompetanse og opplæring (seks ulykker)
• risikovurderinger og analyser (seks ulykker)
• prosedyrer og dokumentasjon (fem ulykker)
• stor arbeidsbelastning (fire ulykker)

I flere av ulykkene der manglende kompetanse og opplæring var en bakenforliggende årsak, manglet
kranfører sertifisert sikkerhetsopplæring eller arbeidstakerne hadde ikke tilstrekkelig erfaring og
kompetanse.

Les hele rapporten HER.

Se LSI’s opplæringsmateriell HER

Skroll til toppen