Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med kran og løft på Eldfisk-komplekset

Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. til 10. juni 2021.

ConocoPhillips – Eldfisk – styring av materialhåndtering og arbeid i høyden

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at kran og løfteoperasjoner, materialhåndtering og arbeid i høyden var i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Oppfølging av kompetanse for kranførere
  • Merking av rømningsveier

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangler ved sikker bruk av løfteutstyr
  • Bruk av materialhåndteringsplaner
  • Bruk av personellkurv

Les hele rapporten her: 

Illustrasjon.www.Lsi-bok.no

Skroll til toppen