Tettere samarbeid om havbruksnæringen

Den store utviklingen som nå skjer innen havbruksnæringen, utfordrer de tradisjonelle skillene mellom maritimt og landbasert regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Med bakgrunn i dette har Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet over tid sett behovet for bedre og tettere samarbeid.

Behovet for et tettere samarbeid var et av temaene som sto på agenda i møte mellom sjøfartsdirektøren og direktør for Arbeidstilsynet før påske. 

For å sikre bedre samhandling, koordinering av tilsynsaktiviteter og informasjonsutveksling er etatene nå enige om å utarbeide en ny samarbeidsavtale.

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.
Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

– Vi kjenner Arbeidstilsynet som en kompetent organisasjon med stort hjerte for sikkerheten til arbeidstakere på land. Vi ser frem til et styrket samarbeid til beste for en næring i rivende utvikling, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. 

– Arbeidstilsynet ønsker å bidra til at havbruksnæringen ivaretar sikkerheten for sine ansatte på en god måte og ser frem til et styrket samarbeid med Sjøfartsdirektoratet på flere områder, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. 

Direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.
Direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Arbeidet med å utarbeide detaljene i avtalen begynner nå og ventes sluttført i løpet av første halvår. Dette vil også styrke det eksisterende samarbeidet knyttet til arbeidslivskriminalitet, som begge etater har jobbet med på ulike arenaer, eksempelvis knyttet til arbeids- og levevilkår på fiskefartøy fra Sjøfartsdirektoratets side.

Nyheten hentet fra www.s.dir.no

Skroll til toppen