Endring av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Elektronisk innrapportering fra kurs

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endring i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Endringen trer i kraft straks.

1. Innledning

Sjøfartsdirektoratet arbeider med å utvikle et system for automatisk utstedelse av personlige maritime sertifikat (APS).

Tidligere ordning med manuell innrapportering av bestått utdanning og kurs vil ikke fungere med det nye systemet.

Manuell innrapportering har også vært en kilde til feilrapportering.

Det har dermed vært et behov for å opprette en ny måte å rapportere inn bestått utdanning og kurs fra institusjonene på.

3. Nærmere om forskriftsendringen

Endringen vil føre til at manuell verifisering av resultater faller bort da resultatene blir direkte overført elektronisk fra utdanningsinstitusjonen til Sjøfartsdirektoratet.

Endringen vil også bidra til at utdanningsinstitusjonene benytter samme metode for innrapportering av bestått utdanning og kurs.

Det vil i større grad sikre likebehandling av de som søker sertifikat eller kvalifikasjonsbevis.

Direktoratet ønsker at alle institusjoner har fått koblet seg på datagrensesnittet og kan rapportere automatisk fra 1. juni 2021.

Les hele nyhetsmeldingen og last ned forskriften her

Les mer om regelverket fra Sjøfartsdirektoratet i vår lærebok.

Regelverk - Tilsynsmyndigheter

Skroll til toppen