Sikkerhetskultur og risikoforståelse er fokusområde i 2021

Årsaksanalyser etter ulykker avdekker ofte at det enten mangler risikovurdering av arbeidsoperasjoner om bord, eller at risikovurderingene som er utført er mangelfulle. Sjøfartsdirektoratets fokusområde for 2021 er derfor sikkerhetskultur og risikoforståelse.

Siden 2015 har Sjøfartsdirektoratet årlig valgt ut et område som skal vies ekstra oppmerksomhet og være ledende for hvordan direktoratet jobber. I år er det altså sikkerhetskultur og risikoforståelse som er fokusområde  

– Det er flere grunner til at vi har valgt å fokusere innsatsen på sikkerhetskultur og risikoforståelseSikkerhetskulturen er selve ryggsøylen i sikkerhetsarbeidetDet er sentralt at de som skal utføre jobben og betjene utstyret har en omforent forståelse av faremomentene jobben medfører og at de er enige om hvilke forhåndsregler som skal tas. Dette krever involvering og ansvarliggjøring, og ikke minst en god sikkerhetskultur, sier Sjøfartsdirektør Lars Alvestad.  

Kommende tiltak

I starten av februar skal Sjøfartsdirektoratet gjennomføre en fagdag om sikkerhetskultur og risikoforståelse. Her vil direktoratet samle om lag 100 inspektører.

Les helenyhetsmeldingen på s.dir.no

Les mer om sikkerhetskultur og sikkerhet ved bruk av kraner i vår populære lærebok:

Klikk på bildene for omtale og utdrag fra boka

Regelverk - Tilsynsmyndigheter

Skroll til toppen