Den digitale oljearbeideren

Digitalisering endrer petroleumsnæringen radikalt og vil bety store endringer for mange ansatte. Men hvordan blir framtidens arbeidshverdag for den digitale oljearbeider?

Innføring av ny teknologi og nye løsninger i oljebransjen fører til store omveltninger i arbeidsoppgaver og organiseringen av arbeidet. Endringene omfatter alt fra bruk av droner, bærbar teknologi og sensorer på klær og utstyr til nye samhandlingsformer og beslutningsstøtte for automatiserte systemer.

Gevinster

– Nye digitale løsninger kan redusere og fjerne manuelle og krevende oppgaver, og de har stort potensial for å redusere menneskelige feil. Det sier seniorrådgiver i Ptil, Linn Iren Bergh, som leder vår oppfølging av næringens digitaliseringsarbeid.

Risiko

Nye tekniske løsninger kan imidlertid også medføre ny risiko – ofte fordi menneskene som skal bruke systemene, kommer i bakgrunnen.

Kompetanse

Bergh legger vekt på at innføring av ny teknologi krever oppdatering av kompetanse – ikke bare hos de som skal gjøre jobben ute på innretningene, men også hos ledere.

– Det er viktig at det blir satt av nok tid til opplæring – og at den kommer på riktig tidspunkt.

Les mer om digitalisering i petroleumsnæringen på www.ptil.no

E-læring av høy kvalitet er nå en naturlig del av all sikkerhetsopplæring, og LSI’s kurs brukes  i petroleumsnæringen både til havs og på land.  

Les mer om E-læringskursene her

 

Skroll til toppen