”Personer som inte har ett godkänt testresultat kommer inte in”

«Byggebransjen» i Sverige innfører obligatorisk kompetansetest 1. juli 2021.

Byggföretagen ställer nya krav på alla som ska arbeta på medlemsföretagens byggen.

Den 1 juli 2021 blir det obligatoriskt för alla på ett bygge som bedrivs av någon av Byggföretagens medlemmar att genomgå Safe Construction Training – Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning.

–   Personer som inte har ett godkänt testresultat kommer inte in på byggena efter det, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Syftet är att minska riskerna och öka säkerheten, noterar Byggföretagen. 

Organisationen hänvisar också till en färsk rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, som uppges visa att arbetsolyckorna i byggbranschen minskade både i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta under 2019

– Det är glädjande att utvecklingen återigen går i rätt riktning, men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker.  Safe Construction Training  blir ett viktigt verktyg i vårt mål att skapa en sund och säker byggbransch, säger Berndt Jonsson.

Utbildningen är gratis, den finns på tio språk och vänder sig till alla, noterar Byggföretagen.

Mer info finns här.

Les mer på byggforetagen.se

Skroll til toppen