Toppmeny

Ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2020

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg www.sfsba.no er en stiftelse med formål å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.

Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen arbeider med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

Forløperen til Samarbeid for sikkerhet var Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring, der underskriverne delte en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen og var enige om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til sikre arbeidssteder.

Myndighetenes forpliktelser i dette samarbeidet var å utarbeide en årlig rapport over skader og yrkesrelatert sykdom i bygge- og anleggsnæringen.

Denne forpliktelsen følger Arbeidstilsynet også opp i Samarbeid for sikkerhet og denne rapporten er den sjette i rekken.

Alle rapportene er utarbeidet i et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

En stor takk rettes til student Hilde Grønlien, NTNU, som har systematisert datagrunnlaget for analysene av kjennetegn ved ulykker og årsaker til ulykker i 2019.

Last ned hele rapporten om ulykker i BA i 2019  her

HMS KONFERANSEN 2020 er nettopp gjennomført

Les mer om SfS BA og last ned alle innleggene fra HMS-konferansen 2020

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt