SfS BA Arbeidsgruppe: Sikre løfteoperasjoner er godt i gang..

SFS BA ARBEIDSGRUPPE: SIKRE LØFTEOPERASJONER er godt i gang

Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet som består av:

  • Trond Fossheim, Vedal prosjekt / Kranteknisk forening
  • Hermod Pettersen, Maskinkonsult / Kranteknisk forening
  • Jan Ove Rognstad, Veidekke Entreprenør

Det er etablert 4 arbeidsgrupper som  jobber med følgende områder:

  • Planlegging   – Leder: Endre Fuglset
  • Leveranser    – Leder: Kristian Ryen
  • Utførelse       – Leder: Hans Chr. Elmholdt
  • Kompetanse – Leder: Lars Nordvik

Oppgaven til arbeidsgruppene er å:

  • Gjennomgå og drøfte BA bransjens utfordringer ved løfteoperasjoner.
  • Utarbeide omforente beskrivelser av metoder og rutiner for å begrense risiko.
  • Utarbeide spesifikke eksempler for beste praksis

Mandatet for arbeidsgruppen kan lastes ned her:  Mandat Sikre løfteoperasjoner

Skroll til toppen