Se alle innleggende fra Dag 1. på Sjøsikkerhetskonferansen

Se Sjøsikkerhetskonferansen dag 1

 • PUBLISERT: 22.09.2020

Denne uken streames Sjøsikkerhetskonferansen fra Haugesund. Dagens sending kan du se i sin helhet her.

På bildet ser du tre menn og en kvinne klare til å delta i en paneldebatt.
PANELDEBATT: Nils Haktor Bua, Alf Tore Sørheim, Catho Spissøy og Ingfrid Madland deltok under paneldebatten «Da korona traff – tilsyn og mannskapsskifter under en pandemi».
FOTO: Marit Nilsen, Sjøfartsdirektoratet
Du kan spole/stoppe i sendingen slik det passer deg.

Dagens sending består av følgende bolker:

 •  09.00: Velkommen og åpningsforedrag
  – Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør
 • Risikobilde 2020
  – Vegar Berntsen fungerende seksjonssjef i Sjøfartsdirektoratet
 • Fokusområde 2021
  – Torben Vik, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet
 • 10.00: Da korona traff – tilsyn og mannskapsskifter under en pandemi
  – Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør (Sdir), Catho Spissøy, inspektør (Sdir), Ingfrid Madland, kvalitetssikringssjef (Rødne) og Line Falkenberg Ollestad rådgiver (Norges Rederiforbund) forteller om da arbeidshverdagen ble snudd på hodet 12. mars – hva ble gjort for å utføre tilsyn og hvordan ble mannskapsskifter løst?
 • 11.00: Hva kjennetegner godt sjømannskap, og hvorfor det er et viktig spørsmål?
  – Asbjørn Lein Aalberg, forsker SINTEF Digital, har forsket og analysert over hva 700 sjøfolk mener er godt sjømannskap.
Se alle foredragene fra dag 1.  her.

NB! Dag 2 tar bl.a. for seg maritim utdanning

Skroll til toppen