Toppmeny

Forslag til endringer i internkontrollforskriften

Høring om endringer i internkontrollforskriftens virkeområde og i kravet om samordning.

Arbeidstilsynet har sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Miljødirektoratet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon utarbeidet forslag til endring av internkontrollforskriften § 2 om virkeområde og § 6 om samordning. Arbeidstilsynet er koordinerende etat for forskriften.

Høringsdokumenter

Hent høringsdokumenter – HER 

Høringsfristen er 20. november 2020.

Arbeidstilsynet gjør oppmerksom på at alle har anledning til å gi høringsinnspill, selv om man ikke står på høringslisten.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt