Etablerer ny ressursgruppe for fallulykker i SfS BA

Daglig leder Lene Jønsson i SfS BA er nå i gang med å etablere en styringsgruppe/referansegruppe for fallulykker. De ønsker nå deltakelse fra næringen i dette arbeidet. Arkivfoto
Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er i gang med å etablere en styringsgruppe/referansegruppe for fallulykker. De ønsker nå deltakelse fra næringen i dette arbeidet.

Fallulykker har gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og alvorlighetsgrad. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg ønsker å bidra til færre fallulykker og sikrere arbeid i høyden, og vil etablere en bredt sammensatt overordnet styringsgruppe for fareområdet fallulykker, sier Lene Jønsson, daglig leder i SfS BA.

Hun peker på at fallulykker ofte gir store konsekvenser for de berørte, både menneskelig og økonomisk.

Les mer om SfS BA som nå fokuserer på fallulykker.

Skroll til toppen