SHT har besluttet å undersøke dødsulykke ved bruk av kran om bord på fiskefartøy 22. juni 2020

Undersøkelse av arbeidsulykke utenfor Hamningberg, Troms og Finnmark

SHT har besluttet å undersøke arbeidsulykken om bord på fiskefartøyet Leander som oppstod mandag 22. juni 2020 utenfor Hamningberg, Båtsfjord.

Under bruk av en kran ble en person klemt. Personen omkom.

Sist oppdatert: 25.06.2020

Fakta

Sted Utenfor Hamningberg, Båtsfjord, Troms og Finnmark
Hendelsesdato 22.06.2020
Ulykkeskategori Personskade
Område Norsk territorialfarvann
IMO-nummer 9581930
Fartøyets navn Leander
Type hendelse Person-/arbeidsulykke
Type fartøy 6 – Fiske-/ fangstfartøy
Register NOR

Les mer på havarikommisjonen.no

 

Les artikkel om ulykken på vol.no

Dødsulykke ombord på fartøyet «Leander»

Det har vært en dødsulykke om bord fiskebåten «Leander» fra Øksnes.
Øksnesbåten

Øksnesbåten «Leander» hadde en dødsulykke om bord i dag.  FOTO: PRIVAT

– Det er med stor sorg og beklagelse vi meddeler at vi i dag har hatt en tragisk dødsulykke ombord i vårt kystfiskefartøy «Leander», under utøvelse av fiske utenfor Vardø. De faktiske omstendigheter rundt ulykken forventes å bli nærmere forklart av politiet, ettersom etterforskningen skrider frem. 

Våre tanker går i første omgang til familien, og hans nære arbeidskollegaer ombord i fartøyet, og rederiet vil i denne vanskelige stund søke å støtte og ivareta familien og mannskapet.

Vi oppfordrer utenforstående til å la familie og mannskap få størst mulig ro i denne sorgtunge tid, skriver Ted Robin Endresen i en pressemelding.

 

Skroll til toppen