Toppmeny

Forskriftsendringer fra 1. juli

De seks arbeidsmiljøforskriftene utdyper kravene i arbeidsmiljøloven, og har regelverkskrav som gjelder for de aller fleste virksomheter i Norge.

Endringene som trer i kraft 1. juli gjelder flere av disse forskriftene.

Én av endringene gjelder nye regler for bruk av setebelte i traktor.

Les mer om dette her:
Påbud om bruk av setebelte i traktor

Endringsforskrifter

Her er endringsforskriftene som trådte i kraft 1. juli 2020:

Endringsforskrift til forskrift om utførelse av arbeid (lovdata.no)

Endringsforskrift til arbeidsplassforskriften (lovdata.no)

Endringsforskrift til forskrift om administrative ordninger (lovdata.no)

Endringsforskrift til produsentforskriften (lovdata.no)

Les mer om forskriftsendringene på arbeidstilsynet.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt