Toppmeny

Endringer i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Endringene trer i kraft 1. juli 2020.

1. Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Endringene trer i kraft 1. juli 2020.  

Den største endringen som nå er fastsatt er at grensen for sertifikatkrav for skipsfører på lasteskip er flyttet fra 15 meter ned til største lengde åtte meter eller mer.

Endringen medfører at det innføres et nytt kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6 (D6). Fra 1. januar 2024 skal skipsfører på de fleste lasteskip med største lengde 8 meter eller mer ha det nye sertifikatet, eventuelt et høyere kompetansesertifikat, for dekksoffiser.

I tillegg innføres det tilleggskrav for skipsfører på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart som deltar i ankerhåndtering, utfører løfteoperasjoner eller sleper.

Dette tilleggskravet skal også være oppfylt fra 1. januar 2024.

Det er i tillegg fastsatt noen mindre endringer i eksisterende bestemmelser i kvalifikasjonsforskriften.

Dette gjelder blant annet krav til assessor, fornyelse av sertifikat, radiosertifikat og sikkerhetsopplæring for enkelte grupper sjøfolk mv.

Det er også gjort en utvidelse av dispensasjonsadgangen i forskriftens § 91. Endringene henger i all hovedsak sammen med nytt kompetansesertifikat og nye tilleggskrav, men disse justeringene gjelder fra endringsforskriften trer i kraft den 1. juli 2020.

Sjøfartsdirektoratet utarbeider ikke selv kurs og eksamen. De nye kursene knyttet til endringene vil derfor komme på plass først etter fastsettelse av endringene og publisering av tilhørende nye emneplaner.    

Les hele nyhetsmeldingen på sdir.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt