Veiledning knyttet til sertifisering av løfteører har blitt praktisert i henhold til NIS/NOR Sirkulær Nr. 1/2006 også for sakkyndige personer.

Dette sirkulæret er nå trukket tilbake og vi presiserer derfor med denne veiledningen hvordan løfteører skal sertifiseres.

Som alternativ til beskrivelsen nedenfor kan anerkjent klasseselskap sitt regelverk benyttes ved sertifisering av løfteører.

 1. Løfteører skal konstrueres med en sikkerhetsfaktor som er relativ til angitt SWL i tabell 2:
SWL Sikkerhetsfaktor
Opptil 5 tonn 2,0
Fra 5 til 20 tonn 1,75
Over 20 tonn 1,5
 1. Den som kontrollerer løfteører skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner innen NDT.
 2. Løfteører skal kontrolleres før de brukes første gang og ved mistanke om svekket struktur eller innfestning på løfteørene.
 3. Løfteører med SWL lik eller mindre enn tre tonn skal kontrolleres ved
  1. å vurdere dimensjoneringen på løfteøret, og
  2. visuell inspeksjon av løfteøret, struktur og innfestning. Stikkprøvebasert NDT skal utføres når dette vurderes som nødvendig.
 4. Løfteører med SWL over tre tonn skal kontrolleres ved å gjennomføre
  1. lasttester av alle løfteører og stikkprøvebasert NDT, eller
  2. NDT av alle løfteører og stikkprøvebaserte lasttester.
 5. Når lasttest av løfteører skal utføres, skal tabell 3 brukes.
SWL Prøvevekter ved lasttest
Opptil 20 tonn 1,25 x SWL
Fra 20 til 50 tonn 5 tonn + SWL
Over 50 tonn 1,10 x SWL
 1. Løfteører skal ha individuell merking eller gruppemerking. Merkingen skal inkludere SWL og kan f.eks. være skilting i hvert område med flere identiske løfteører eller et fargekodesystem som skiller løfteører med forskjellig SWL i samme område.
 2. Plassering, SWL og belastningsretning av løfteørene skal være dokumentert.

Les mer på sdir.no