Skanska satser på digital kompetanseutvikling hjemmefra

Den pågående koronapandemien gjør at bedrifter over hele verden opplever en ny arbeidshverdag, som følge av å ha etablert hjemmekontor. Mange bedrifter velger nå å bruke denne tiden til å tenke nytt.

sandra rommetveit - potrett

Klikk for større versjon

Prosjektleder Sandra Rommetveit i Skanska. Foto: Skanska

Skanska sier at den nye, digitale samhandlingsformen fungerte godt. Temaet for samlingen, «praktisk prosjektstyring i Skanska», var andre modul av til sammen åtte moduler i det to år lange utdanningsløpet Gnist Prosjekt. I og med at det ikke lenger var mulig å samle alle fysisk, ble hele samlingen gjennomført ved hjelp av Teams.

Les mer om digital læring i Skanska – her.

Skroll til toppen