Toppmeny

Arbeidstilsynet varsler tilsyn i industrinæringen fra 9. til 20. mars

Arbeidstilsynet vil fra 9. til 20. mars gjennomføre tilsynsaksjon i industrinæringen over hele landet.

Tilsynene vil i all hovedsak fokusere på maskinsikkerhet.

Hvert år skjer det i gjennomsnitt 2500 arbeidsulykker i industrien, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Skadene og ulykkene skjer hovedsakelig i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.

– Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge arbeidet og sikre maskiner og utstyr, slik at muligheten for menneskelige feilhandlinger reduseres og alvorlige ulykker unngås, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Ulykkene skjer både under vanlig drift og ved planlagt eller ved korrektivt vedlikehold. Korrektivt vedlikehold skjer ofte ved at en retter opp avvik mens produksjonen, maskinen eller utstyret er i gang. Eksempler på dette er at noe har satt seg fast eller at maskiner og utstyr har stoppet opp.

Stanser arbeidet ved manglende vern på maskiner

– Noe som er svært alvorlig, er når vi avdekker at vern på maskiner har blitt tatt bort. Det ser vi dessverre flere tilfeller av når vi sammen med politiet etterforsker alvorlige arbeidsulykker og dødsulykker i industrien. Slike vern skal aldri fjernes, og vi har oppfordret inspektørene våre om å stanse maskiner der vern er fjernet. I slike alvorlige tilfeller, vurderer Arbeidstilsynet også bruk av overtredelsesgebyr, sier Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim.

Dersom eldre maskiner er levert uten vern, så skal vern ettermonteres.

Les mer om aksjonen til Arbeidstilsynet på www.arbeidstilsynet.no

 

Les mer om krav til kontroll og vedlikehold i vår HMS bok med utdrag fra aktuelt regelverk.

Se utdrag og bestill boka her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt