Toppmeny

Ny organisering av Arbeidstilsynet

– Denne modellen vil gjøre oss bedre i stand til å løse oppgavene våre, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Publisert 21.01.2020

Arbeidstilsynet gikk den 1. januar 2020 fra en geografisk organisasjonsmodell med regioner til en funksjonell organisasjonsmodell med avdelinger som har landsdekkende ansvar innenfor sine områder.

Konkret innebærer den nye organiseringen at etaten nå er organisert med to staber, en uavhengig klagesaksfunksjon og seks avdelinger.

Funksjonell organisering for solide fagmiljø og gode tjenester

Organisasjonsendringen skal bidra til et mer framtidsrettet og effektivt arbeidstilsyn, og bidra til å understøtte etatens arbeid og ambisjoner frem mot 2030.

Endringer i samfunn og arbeidsliv, som for eksempel økt globalisering, arbeidsinnvandring, større grad av plattform-/nettverksorganisering, et mer fragmentert arbeidsliv og graden av digitalisering og robotisering, endrer både rammebetingelser og forventninger til Arbeidstilsynet. Det gjør det samtidig nødvendig å tilpasse organisasjonen for å møte fremtidens utfordringer på en god måte.

I den nye organiseringen er nærliggende fag- og tjenesteområder samlet under samme ledelse, roller og ansvar er trukket opp på nytt og administrasjonen er enklere. Direktoratet har færre ansatte og det er flere som skal jobbe med etatens kjerneproduksjon.

– Denne modellen vil gjøre oss bedre i stand til å løse oppgavene våre. Den legger til rette for mer robuste og spissede fagmiljø, den bidrar til tydeligere ansvar for faglige avklaringer og den gir organisasjonen nødvendig fleksibilitet i møte med fremtidens utfordringer, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Ny organisasjonsmodell

Arbeidstilsynet består av et direktorat, og en ytre etat med seks avdelinger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt