Toppmeny

En av to har ikke opplæring i verneutstyr

Nær halvparten av norske industriarbeiderne sier de sjelden eller aldri har fått opplæring i bruk av verneutstyr på jobb, ifølge en ny rapport.

Usikre på kompetansen

Videre viser tallene at en av fire norske industriarbeidere er usikre på om de har tilstrekkelig kunnskap om personlig verneutstyr. På spørsmålet: Har dine kollegaer tilstrekke kunnskap om personlig verneutstyr? svarer en av tre Nei eller Vet ikke.

I rapporten kommer det fram at en stor andel av både industriarbeidere og verneombud ikke føler det er noen fullt utviklet sikkerhetskultur på arbeidsplassen deres.

Les mer på www.hmsmagasinet.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt