Sverige: Livsfarlige løft hver eneste dag

LSI-har sammen med vår samarbeidspartner og forhandler KIWA i Sverige bidratt med kompetanse og materiell til bedre opplæring av anhukere (lastkopplare) og signalgivere i Sverige.

Det er imidlertid store forskjeller på kvalitet og innhold i opplæringen som gjennomføres av ulike aktører i Sverige.

Anhukeropplæringen varierer også i Norge, og derfor mange likheter med de problemstillingen som tas opp i 3 artikler i www.byggnadsarbetaren.se

Kranförare larmar: Livsfara vid lyft – varje dag

https://www.byggnadsarbetaren.se/kranforare-larmar-livsfara-vid-lyft-varje-dag/

Vanligaste felen vid lastkoppling

https://www.byggnadsarbetaren.se/28234-2/

Otydliga regler för kurserna i lastkoppling

https://www.byggnadsarbetaren.se/otydliga-regler-for-kurserna-i-lastkoppling/

 

Klikk her..…og se LSI’s materiell i Sverige

 

Skroll til toppen