Fiskefartøy som skal ha fartøyinstruks før 1. januar 2020

Fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter, bygget etter 1. januar 1970 som skal operere i fartsområde fjordfiske, skal inn i kontrollordningen og kontrolleres av godkjente foretak før 1. januar 2020.

Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke gis utsettelse på fristen og at alle i denne fartøygruppen må ha om bord gyldig fartøyinstruks for å drive fiske etter 1. januar.

Planlegg kontrollen av fartøyet i god tid før 1. januar 2020

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle fartøyeiere som har frist 1. januar 2020 til snarlig å ta kontakt med et godkjent foretak for bestilling av kontroll. Det kan være stor aktivitet og også ventetid ved enkelte godkjente foretak når fristen nærmer seg.

Godkjente foretak

Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn på fiskefartøy under 15 meter. Det kan være verksteder, konsulentfirmaer eller andre som har fått en slik godkjennelse. Per i dag gjelder dette aktører som er spredt over hele landet.

Kontaktinfo godkjente foretak

Les mer på www.yrkesfiske.no

 

Les mer om regelverk i vår lærebok

Læreboka er spesielt utarbeidet for kranførere, men vil også være et svært nyttig oppslagsverk for bl.a. Kranfører, Arbeidsgivere, HMS-ansvarlige, sakkyndige virksomheter, kontrollforetak, leverandører, rederier og tilsynsmyndigheter.

Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen 580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

Se utdrag fra boka 

Boka bestilles på 
Materiellportalen.no

Regelverk - Tilsynsmyndigheter

Skroll til toppen